top of page

 

 

איש משפחה ואבא למופת, ישר ופועל צדק, יליד ירושלים הקדושה, דור שביעי בארץ ישראל, נפטר א' ראש חודש טבת תשס"ו.

לוחם מחתרת אצ"ל גיבור ואמיץ לב, תחת פיקודו של מנחם בגין ז"ל.

בעל עיטור הקרב ואות הקוממיות. 

אסיר ציון שנכלא בשבי עד שחרורו בשנת 1948 עם קום המדינה ועזיבת השלטון הבריטי הזר את ארץ ישראל.

כך נכתב בדף לוחמי האצ"ל:

 

משה קצב (מזרחי) (מוטקה) ז"ל נולד בישראל, בעיר הקודש ירושלים, ביום ב' טבת תרפ"ו 19.12.1925 דור שביעי בארץ ישראל.

בצעירותו הצטרף לארגון האצ"ל בירושלים, ולחם בשורותיו למען שחרור המולדת והקמת מדינת ישראל.

במסגרת פעילות במחתרת האצ"ל היה שותף בין היתר לפעולה בעניין חטיפת הקצינים הבריטים, והשמירה עליהם במלון הירקון בתל – אביב, פעולה אשר בוצעה על מנת לשחרר את חבריו בארגון האצ"ל אשר נאסרו על ידי השלטון הבריטי הזר ונידונו לגרדום.

 

בשל פעולה זו נעצר לאחר העוצר הגדול בתל אביב – יפו ונשפט בבית המשפט הצבאי בשכונת הקטמון בירושלים ל 15 שנות מאסר בשבי, מתוכם ריצה בפועל כאסיר ציון שנתיים בבית הסוהר המרכזי במגרש הרוסים בירושלים ויצא לחופשי עם עזיבת השלטון הבריטי הזר את ארץ ישראל והקמת מדינת ישראל.

בתקופת מעצרו היה כלוא בכלא לטרון ובכלא רפיח יחד עם חברו לארגון האצ"ל אברהם אידרעי ועם מפקד המבצעים איתן לבני ז"ל ועם עולי הגרדום.

על פעילותו באצ"ל למען הקמת מדינת ישראל כבית יהודי לעם היהודי בציון ועל היותו אסיר ציון ופדוי שבי הוענקו לו בין היתר האותות והעיטורים הבאים:אות הח"ק (חיל הקרב), אות אסיר ציון, אות האצ"ל, אות הקוממיות, עיטור מלוחמי המדינה (על"ה).

 

ייזכר על ידי משפחתו כאיש משפחה למופת , יהודי אמיץ לב , ישר ופועל צדק .

 

על המצבה שלו נכתב: "הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו" תהילים ט"ו.

בנו הבכור עו"ד נבון קצב שימש בעבר כנבחר ציבור בראשות מקומית וכיום עומד בראש המשרד  "נבון – משרד עורכי דין".

משה קצב – 1925-2006 , יהי זכרו ברוך לעד.

אבי היקר משה קצב ז"ל

משה קצב ז"ל
נר נשמה

ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי מתייחדים עם זכרו של אבא ז''ל

מכתב הוקרה לאבא ז''ל בעבור תרומתו לביטחון המדינה - מאת משרד הביטחון

מכתב לאבא ז''ל כשבוי מערכות ישראל - מראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ז''ל

תעודה לאבא ז''ל ממפקדי האצ''ל - התעודה חתומה על ידי מנחם בגין, עמיחי פאגלין ואיתן לבני

bottom of page