top of page

הישג והצלחה משפטית למשרדנו בביהמ"ש המחוזי בשבתו כבג"ץ נגד עיריית תל אביב

 

הישג והצלחה משפטית חשובים ביותר למרשתנו חברת נגד הזרם המפעילה את מסעדת האיטלקייה בתחנה, לבעליה ולמשרד עורכי הדין שלנו שמייצגם במאבק המשפטי / הציבורי שהם מנהלים על זכותם כאזרח הקטן לחופש העיסוק מול עיריית תל אביב שהינה אחת מהרשויות הציבוריות החזקות והעשירות ביותר במדינה. נמשיך להילחם ללא מורא על המשפט ועשיית הצדק. נבון. הפרטים המלאים בכתבה בקישור המצ״ב.

לקוח ומוכרת בקפיטריה

!נלחמים על האמת ועל הצדק ומנצחים

 

תביעה ע"ס של כ 30,000 ₪ בלשכת ההוצאה לפועל נגד מרשתי חיילת משוחררת על ידי בי"ס למשחק וקולנוע וחברה נוספת הסתיימה בהתפטרות עורכי הדין של התובעת ובפשרה שמרשתי תשלם סכום של כ- 1,000 ₪ בלבד ב 4 תשלומים כ"א ע"ס 294 ₪ ותיק ההוצאה לפועל נגדה ייסגר וההליכים המשפטיים יבואו לסיומם. כאשר אתם צודקים לא להתייאש אלא להאמין ולהילחם.

צעירה שמחה ומחייכת

הישג משפטי למשרדנו - הצדק נעשה והטיעון המשפטי התקבל ע"י ביהמ"ש המחוזי

 

הצדק נעשה והטיעון המשפטי שלי התקבל ע"י כבוד בית המשפט המחוזי ! מצ"ב החלטת כבוד ביהמ"ש המחוזי שנענתה לבקשתי לפיה המדינה / רשות מקרקעי ישראל הם שיפקידו את סכום העירבון בסך 10,000 ₪ בערעור שכנגד שהגשתי וזאת מתוך הכספים המגיעים למרשתי בהתאם לפסק הדין בו זכיתי בביהמ"ש השלום. כאשר המדינה / רשות מקרקעי ישראל מעכבים ולא משלמים אותם חודשים בניגוד מוחלט לפסק הדין תוך ביזיון בית המשפט.

צעירה מחבקת קשישה
bottom of page