שירותי נוטריון

משרדנו מעניק גם שירותי נוטריון עפ"י חוק, הכוללים בין היתר את השירותים הבאים:

 

  • עריכת הסכם ייפוי כח נוטריוני.

  • אימות חתימה נוטריוני על גבי מסמכים שונים.

  • אישור נוטריוני בדבר תרגום מסמך.

  • אישור נוטריוני בדבר מתן הצהרה.

  • אישור נוטריוני בדבר תעודת חיים.

  • אישור עשיית צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה התשכ"ח 1965.

  • אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין לפי סעיף 2 (ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973.

*** התשלום שנגבה עבור מתן שירות נוטריוני הינו עפ"י חוק.

צילום רישיון נוטריון